ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดรางกร่าง

การอบรมเชิงปฏิบัติคัดลายมือ วันที่ 22 พฤษภาคม 54

    นักเรียนฝึกคัดลายมือโดยใช้กระดานดำแผ่นเล้ก


วิทยากร วิทยฐานะ คศ 3 ผู้ทำวิจัยเรื่องการคัดลายมือ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: