การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนและการสอนโดยใช้โครงงาน

ในวันที่ 7 – 8 กรกฏาคม 2554 ทางโรงเรียนวัดรางกร่างได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนและเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงาน คะ
โดยท่านวิทยากร 2 ท่าน คือ นายประยูร โอสถเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ จังหวัดปัตตานี และ นายประสพ ชนามุยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา จังหวัดปัตตานี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: