Archive for the ‘ใบงานภาษาอังกฤษ’ Category

การผันกริยา 3 ช่อง แบบ irregular

วันนี้เอาใบความรู้ตัวอย่างคำกริยา 3 ช่อง ที่มีการเปลี่ยนรูปมาฝากค่ะ แต่อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะ
หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้าง Download

การเปรียบเทียบพยัญชนะ สระ ระหว่างภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน วันนี้มีใบความรู้ที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆวัยเลยค่ะ
นักเรียนของเราบางคนยังเด็กๆอยู่ เค้ายังไม่สามารถเขียนื่อของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้ หรืออาจเขียนไม่ถูกต้อง
วันนี้มีใบความรู้ที่ได้จากเว็บไซต์ ของ obec มาฝากทุกๆคนค่ะ เข้าไปดาวน์โหลดกันได้ที่นี่ค่ะ Downlaod

ใบงาน เรื่อง ” Colors and Numbers”

สวัสวดีค่าเพื่อนๆทุกคน วันนี้เอาใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ระชั้น ป.3 – ป.4
มาแบ่งปันคะ

วิธีใช้ก็ง่ายมาก คือ หลังจากที่เราสอนเรื่องสี และ ตัวเลขไปเรียบแล้วแล้ว เราก็ลองให้ นร ทำ ใบงาน
โดยที่ครูเป็นผู้กำหนดสี และ ตัวเลขในแต่ละข้อ แล้วให้นักเรียนระบายสี ตามคำสั่ง ค่ะ
ตัวอย่างคำสั่งของครู เช่น There are two green stars. เข้าไปดาวน์โหลดกันได้ที่นี่ค่ะ Downlaod

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.