Posts Tagged ‘แบบฝึกหัดอังกฤษ’

ใบงาน เรื่อง ” Colors and Numbers”

สวัสวดีค่าเพื่อนๆทุกคน วันนี้เอาใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ระชั้น ป.3 – ป.4
มาแบ่งปันคะ

วิธีใช้ก็ง่ายมาก คือ หลังจากที่เราสอนเรื่องสี และ ตัวเลขไปเรียบแล้วแล้ว เราก็ลองให้ นร ทำ ใบงาน
โดยที่ครูเป็นผู้กำหนดสี และ ตัวเลขในแต่ละข้อ แล้วให้นักเรียนระบายสี ตามคำสั่ง ค่ะ
ตัวอย่างคำสั่งของครู เช่น There are two green stars. เข้าไปดาวน์โหลดกันได้ที่นี่ค่ะ Downlaod

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.