Posts Tagged ‘แบบฝึกหัดอังกฤษ’

ใบงาน เรื่อง ” Colors and Numbers”

สวัสวดีค่าเพื่อนๆทุกคน วันนี้เอาใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ระชั้น ป.3 – ป.4
มาแบ่งปันคะ

วิธีใช้ก็ง่ายมาก คือ หลังจากที่เราสอนเรื่องสี และ ตัวเลขไปเรียบแล้วแล้ว เราก็ลองให้ นร ทำ ใบงาน
โดยที่ครูเป็นผู้กำหนดสี และ ตัวเลขในแต่ละข้อ แล้วให้นักเรียนระบายสี ตามคำสั่ง ค่ะ
ตัวอย่างคำสั่งของครู เช่น There are two green stars. เข้าไปดาวน์โหลดกันได้ที่นี่ค่ะ Downlaod

Advertisements