Posts Tagged ‘ใบความรู้ภาษาอังกฤษ’

การผันกริยา 3 ช่อง แบบ irregular

วันนี้เอาใบความรู้ตัวอย่างคำกริยา 3 ช่อง ที่มีการเปลี่ยนรูปมาฝากค่ะ แต่อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะ
หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้าง Download

Advertisements